На вниманието на родителите - рисковете от заразяване с хепатит тип А и хепатит тип Б
Процедура за кандидатстване за финансиране по проект BG05M90P001-1.015-0001, „Специализация в здравеопазването”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси„ 2014-2020 г. (ОП РЧР)
20 октомври - Световен ден за борба с остеопорозата
Методично указание за борба с грипа и острите респираторни заболявания
Национална лятна АНТИСПИН кампания
Водата, предназначена за питейно-битови цели в гр. Трън отговаря на нормативните изисквания
Световна седмица на кърменето 1-7 август 2019 г.
Начини на заразяване с хепатит А, симптоми, лечение и профилактика
Провеждане на информационна кампания за отбелязване на Световната седмица на кърменето – 01-07.08.2019 г.
Информация относно НАРЕДБА №6 от 9.07.2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система, издадена от министъра на здравеопазването, oбн., ДВ, бр. 56 от 16.07.2019 г.