Информация, относно направено предложение от РЗИ - Перник до РУО на МОН - гр. Перник за училища в Община Радомир
На вниманието на гражданите
На вниманието на жителите на град Перник във връзка с възникналата ситуация на ул. "Бучински път", бл.3
Информация, относно отмяна на грипна епидемия на територията на Област Перник
На вниманието на жителите на гр. Перник, кв. „Изток", ул. „Бучински път" бл.3
На вниманието на жителите на гр. Перник, кв. „Изток", ул. „Бучински път" №3
ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ГРИПНАТА ВАКАНЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ОБЛАСТ ПЕРНИК ЗА ДНИТЕ 06.02.2020 Г. И 07.02.2020 Г.
Информация, относно доброволчески акции за снабдяване на населението с вода за питейно-битови цели
Препоръки за лица пътуващи до Китай и пристигащи от Китай във връзка със създадената епидемична ситуация от остър респираторен синдром, свързан с нов Коронавирус
Споразумение №Д01-337/30.12.2019 г. между Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието, храните и горите за изпълнението на Междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учени