Мониторинг

Резултати от извършения по държавен здравен контрол мониторинг на качеството на питейната вода на територията на гр. Перник и населени места в община Перник с режимно водоснабдяване за периода 06.01.2020 г. – 10.01.2020 г.

Резултати от извършения по държавен здравен контрол мониторинг на качеството на питейната вода на територията на гр. Перник и населени места в община Перник с режимно водоснабдяване за периода 30.12.2019 г. – 05.01.2020 г.

Резултати от извършения по държавен здравен контрол мониторинг на качеството на питейните води на територията на гр. Перник и населени места в община Перник с режимно водоснабдяване за периода 23.12 - 29.12.2019 г.

Информация за мониторинг на питейната вода, подавана от язовир Студена за периода 16.12.2019 г. - 22.12.2019 г. по физико-химични показатели

Информация за мониторинг на питейната вода, подавана от язовир Студена за периода 09.12.2019 г. - 15.12.2019 г. по физико-химични показатели

Информация за мониторинг на питейната вода, подавана от язовир Студена за периода 09.12.2019 г. - 15.12.2019 г. по микробиологични показатели

Информация за мониторинг на питейната вода, подавана от язовир Студена за периода 02.12.2019 г. - 08.12.2019 г. по физико-химични показатели

Информация за мониторинг на питейната вода, подавана от язовир Студена за периода 02.12.2019 г. - 08.12.2019 г. по микробиологични показатели