Сигнали за конфликт на интереси

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,


Администрацията на Регионална здравна инспекция - Перник заявява своята воля за противодействие на всички прояви на корупцията, злоупотребите и всякакво друго неетично поведение от нейните служители.
Политиката на ръководството е за нулева толерантност към прояви от служителите на инспекцията на неспазване на етичните норми и кодекс на поведение, участието им в корупционни схеми и злоупотреби със служебно положение.
Ние се ангажираме да извършим проверка на всеки сигнал за корупмиран наш служител и да Ви информираме за предприетите действия и резултат своевременно.
Напомняме Ви, че съгласно разпоредбите на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс "Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повее от две години".
РЗИ - Перник анонимност на гражданите.
Благодарим Ви за съдействието!
Ако сте станали свидетел на корупция в системата на здравеопазването може да подадете сигнал по един от следните начини:


1. Чрез формата за сигнали на страницата на РЗИ – Перник:

 Вашите сигнали

Вашето име:
E-Mail:
Телефон:
Сигнал:


 

2. Чрез формата за сигнали на сайта на Министерство на здравеопазването ТУК.

 

3. Чрез формата за сигнали на страницата на  Национален съвет по антикорупционни политики ТУК.

 

I. Вътрешни правила за прилагане на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в РЗИ - Перник

 

II. Регистър на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ

Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ:

1. Анета Таскова

2. Анна Йорданова

3. Антоанела Иванова

4. Антон Томов

5. Бойка Евтимова

6. Борислава Славчева

7. Вергиния Стоянова

8. Вероника Петрова

9. Гергана Йорданова

10. Дафина Седефчева

11. Даниела Дойчева

12. Даниела Георгиева

13. Даниела Кирилова

14. Даниела Стоева

15. Десислава Андреева

16. Диана Славчева

17. Елица Йорданова

18. Елизабета Асенова

19. Емилия Кирилова

20. Емилия Теофилова

21. Здравка Найденова

22. Илияна Василева

23. Ива Иванова

24. Ивайло Борисов

25. Ивета Райчева

26. Катя Василева

27. Катрина Чаушева

28. Клара Будинова

29. Кристияна Алексиева

30. Лариса Миланова

31. Лазаринка Антонова

32. Лора Лозанова

33. Марияна Стаменова

34. Миряна Владимирова

35. Мирослава Йолова

36. Методи Иванов

37. Милена Добринова

38. Николай Тасков

39. Павел Цветков

40. Павлина Стоянова

41. Петя Бойчева

42. Росица Алтънбашева

43. Ростислава Цветкова

44. Роза Велинова

45. Румяна Боянова

46. Севделина Стоядинова

47. Силвия Младенова

48. Станислава Митичева

49. Татяна Борисова

50. Цанка Антонова

51. Цветелина Манолова

52. Юлия Методиева

53. Явор Чаушев

54. Д-р Гергана Георгиева

55. Д-р Красимир Матеев

56. Д-р Славея Гарова

57. Д-р Стела Димитрова

58. Д-р Тонка Панайотова

59. Д-р Веселин Борисов

60. Д-р Нина Стаменова