На вниманието на всички медицински специалисти и лечебни заведения

Указания относно назначаване, извършване и отчитане на високоспециализирани медико-диагностични изследвания (всмди) за установяване на COVID-19

НА ВНИМАНИЕТО НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА РЕГИСТРАЦИЯ, СЪОБЩАВАНЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА COVID-19

Препоръки на Световна здравна организация за домашно лечение на заболели с COVID - 19

Протокол за лечение на новата коронавирусна пневмония (НКП)

Препоръки за здравните власти за управление на контактни на COVID-19 лица, вкл. здравни работници в ЕС

На вниманието на лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ – указания относно спазването на актуализирания алгоритъм за поведение при лица, пристигащи от Китай и Италия

Информация, относно предприети мерки, свързани с новия коронавирус COVID - 19 в област Перник

Информация за Коронавирус за гражданите и медицинските работници

Информация за Коронавирус